Konkurranseregler

Generelle regler for deltakelse i våre konkurranser

Følgende generelle konkurranseregler gjelder for deltakelse i alle konkurranser i regi av Jærradiogruppen på deres radiokanaler, nettsider og apper om ikke annet er spesifisert. Jærradiogruppen omfatter Radio Ålesund, Radio Grenland, Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord, Radio Kragerø, Radio Nordsjø, Radio Atlantic, JærRadioen og Radio Sandnes.

Ansatte i Jærradiogruppen, Jærradiogruppens datterselskaper, Jærradiogruppens kunder eller samarbeidspartnere til konkurransen, samt deres nærmeste familie, kan ikke delta i konkurranser.

Alle avgifter eller eventuell skatt som oppstår i forbindelse med vinnerbeløp, eller verdien på gevinsten, skal betales av vinneren, og vinnere skal selv innrapportere dette.

Vinnerens navn, bilde, og stemme kan benyttes i kommersielt øyemed på Jærradiogruppens stasjoner eller annen annonseplass. Dette gjelder også alt innhold som sendes som del av påmeldingen til konkurransen, eksempelvis bilde, tekst, multimedieinnhold osv.

Om ikke annet oppgis i de spesielle reglene for den aktuelle konkurransen, står ikke Jærradiogruppen ansvarlig for ekstra utgifter som oppstår i forbindelse med premien.

Vinneren kan ikke bytte ut premien mot tilsvarende beløp i kontanter eller i andre ting med lignende verdi, få erstatning eller gi premien til andre.

Jærradiogruppen eller det datterselsskap som avvikler konkurranse, forbeholder seg retten til når som helst under konkurranseperioden å endre konkurransen og/eller reglene og innholdet.

Jærradiogruppen eller det datterselskap som avvikler konkurranse er ikke ansvarlig for tekniske tjenester levert av tredjepart, eller problemer/kostnader som måtte oppstå som følge av slik type feil.

Ved tvist i forbindelse med konkurransen avgjør Jærradiogruppen eller det datterselskap som avvikler konkurranse utfallet. Denne avgjørelsen er endelig.

Premier må alltid hentes av vinner, dersom ikke annet er avtalt. Endelig frist for å hente premie er 14 dager (2 uker) fra konkurransen er avsluttet.

Ved konkurs eller annet mislighold fra samarbeidspartnere til konkurransen kan ikke Jærradiogruppen eller datterselskap holdes ansvarlig for levering av premien.

Der våre konkurranser skjer ved påmelding på SMS, vil kostnaden for å sende tekstmelding variere mellom 5 og 10 kroner. Prisen avhenger av tjeneste.